top of page

רשלנות רפואית - מה זה? מה עושים? איך ניגשים

תביעת רשלנות רפואית הינה הליך מורכב אשר יכולה להימשךזמן רב ואשר כרוכה בהוצאות רבות וניהולה מחייב מעורבות של עורכי דין בעלי ניסיון רב בתחומי המשפט והרפואה גם יחד.

ניהול תביעת רשלנות רפואית מורכב משלבים שונים הנבנים נדבך על גב נדבך, כל שלב מחייב מתן מלוא תשומת הלב:
1) 
ניהולו של התיק מתחיל כבר עם פניית הנפגע או משפחתו. תיאור המקרה ובדיקה ראשונית לראות את קיומה של עילת התביעה.
2) שלב איסוף התיעוד הרפואי והערכה ראשונית. קיימת חשיבות עליונה לאיסוף ולבחינת כלל התיעוד הרפואי הרלוונטי של הלקוח. לאחר שלב זה, תעשה הערכה
ראשונית של עורכי הדין לגבי בירור המקרה וסיכויי הצלחה. 
3) שילוב של רופאים רלוונטיים לבחינת ראשונית למידת הרשלנות. 

4) חות דעת רפואית - במידה והתגבשה הערכה כי קיימת עילה להגשת תביעה, יערוך הרופא המומחה חוות דעת רפואית בעניינו של הלקוח. חוות הדעת תהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה אשר יוגש בסופו של יום לבית המשפט. 
5) ניהול תביעות רשלנות רפואית - ניהולו של התיק אינו מסתיים בהגשת כתב התביעה. נהפוך הוא, בין אם יסתיים התיק בפשרה בתום משא ומתן, גישור או הצעה של בית המשפט ובין אם יסתיים לאחר ניהול משפט ומתן פסק דין בעניינו של הלקוח, הרי שמדובר בהליך דינאמי הטומן בחובו הסתעפויות אפשריות מגוונות.

   לקבלת מידע מורחב, הורידו את המדריך ונשמח        לקבוע פגישה ראשונית לדון ברשלנות בשבוצע!

לקבלת המדריך

מלא את הפרטים

והמדריך יישלח לך לדוא"ל

מדרים רשלנות רפואית.JPG
bottom of page